Fate of donor deoxyribonucleic acid in wild type and poorly transformable strains of Haemophilus influenzae

Jan Kooistra

Onderzoeksoutput

58 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Venema, G., Supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning29-mrt.-1973
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 1974

Citeer dit