FDG-PET/CT in staging and treatment of esophageal cancer

Liesbeth Maria Antonia Schreurs

Onderzoeksoutput

1696 Downloads (Pure)

Samenvatting

Om een juiste keuze te kunnen maken hoe slokdarmpatiënten het beste te behandelen, is het belangrijk om de ziekte zo goed mogelijk in kaart te brengen. Zo wordt duidelijk hoever de tumor is ingegroeid en of er sprake is van uitzaaiingen. Dit heet stadiëren. Hiervoor ondergaat iedere slokdarmkankerpatiënt een endo-echografie (EUS),multislice CT-scan (md-CT) en PET-scan met gelabeld glucose (FDG-PET). Een goede volgorde hierin is essentieel om onnodige onderzoeken en kosten te voorkomen. Het heeft geen zin om standaard een echografie van de hals te verrichten na een state-of-the-art stadiëring met FDG-PET, md-CT en EUS. Wel is de halsechografie nog steeds belangrijk bij het selectief toepassen bij een fijn naald biopt van verdachte lymfklieren. In een theoretisch statistische analyse hebben we gekeken naar hoe goed elk onderzoek is in het vaststellen of een slokdarmtumor chirurgisch te verwijderen is, zowel als alleenstaand onderzoek als ook bij al één of twee bekende uitslagen. Bij de volgorde FDG-PET / md-CT / EUS zouden er 15% minder belastende EUS gemaakt hoeven worden. Deze volgorde is sensitiever (78% vs 50%) en specifieker (94-97% vs. 80%) dan het tot nu toe gebruikte stadiëringsmodel bestaande uit md-CT, EUS en alleen FDG-PET op indicatie. Ook hebben we gekeken naar de meerwaarde van FDG-PET/CT fusie. FDG-PET/CT fusie brengt bij 30% meer zekerheid en duidelijkheid over de exacte locatie en aantal lymfklieruitzaaiingen). Indien FDG-PET/CT fusie wordt toegepast in de radiotherapieplanning verandert bij 38% van de patiënten substantieel stralingsvolume. Hierbij treden belangrijke veranderingen op in doses voor het meebestraalde hart en longen.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Groen, Harry, Co-supervisor
  • Langendijk, Johannes Albertus, Supervisor
  • Plukker, John, Supervisor
Datum van toekenning19-feb.-2014
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036768177
StatusPublished - 2014

Citeer dit