Feasibility and potential of renewable and non-renewable energy investments in Tanzania

Bernard Mnzava, Bartjan Pennink, Erick Mwambulli

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  63 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)17-44
  Aantal pagina's27
  TijdschriftCentral European Review of Economics and Management
  Volume6
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 27-mrt.-2022

  Citeer dit