Feasibility of sputum induction in lung transplant recipients

JW van den Berg, DJ Slebos*, DS Postma, B Dijkhuizen, GH Koeter, W Timens, Wim Bij, van der, HF Kauffman

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Feasibility of sputum induction in lung transplant recipients'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry

Immunology and Microbiology

Keyphrases