Feedback during clerkships: the role of culture

Vertaalde titel van de bijdrage: Feedback tijdens de co-assistentenschappen, de invloed van cultuur

Yoyo Suhoyo

  Onderzoeksoutput

  899 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Achtergrond: De invloed van feedback op het leerproces en functioneren van de student is genoegzaam bekend en ook is duidelijk dat deze door culturele factoren worden beïnvloed. Er zijn echter niet veel studies die deze invloed met ervaring en onderzoek onderbouwen.
  Doel: In dit proefschrift wordt de rol die cultuur speelt bij feedbackprocessen in de medische opleiding onderzocht. Indonesië wordt hierbij beschouwd als een land met een laag individualisme en hoge “power distance”, termen zoals die door Hofstede gedefinieerd zijn.

  Methoden: Aan de Universitas Gadjah Mada, Indonesië werden vijf onderzoeken verricht. Allereerst werd er een Nederlandse studie overgedaan waarbij verschillen in feedback processen en hun invloed op het leereffect, als door studenten waargenomen, werden onderzocht. In de tweede plaats werd dit zelfde leereffect bekeken waar het ging om individuele feedback en feedback in groepsverband.
  Ten derde worden de uitdagingen bij het invoeren van de mini-CEX als instrument om feedback tijdens co-schappen te verbeteren beschreven. In een vierde studie onderzochten we in hoeverre de mini-CEX door studenten en docenten werd gewaardeerd. Tenslotte gingen we in een vijfde studie de invloed van feedback elementen, die via de mini-CEX werden gefaciliteerd, op het leerproces, weer zoals dat door studenten werd ervaren, na.

  Resultaten: Er zijn tussen beide landen significante verschillen wat betreft feedback processen en ook wat betreft de factoren (en het gebruik hiervan) die het effect van feedback, zoals waargenomen door de student, beïnvloeden. In Indonesië was feedback in een groep van wezenlijk belang voor het leerproces tijdens de co-schappen. Het was daar goed mogelijk om de mini-CEX in te voeren, docenten en studenten waardeerden de mini-CEX positief. Van sommige feedback elementen kon het nut aangetoond worden, van andere niet.

  Conclusie: Wanneer het gaat om het invoeren van internationale methoden voor feedback, ten einde het leerproces te verbeteren, moet men culturele invloeden die in de leeromgeving gelden onderkennen en in het proces betrekken.
  Vertaalde titel van de bijdrageFeedback tijdens de co-assistentenschappen, de invloed van cultuur
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Kuks, Joannes, Supervisor
  • Cohen - Schotanus, Janke, Supervisor
  • Schönrock-Adema, Johanna, Co-supervisor
  Datum van toekenning23-mei-2018
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-0652-7
  Elektronische ISBN's978-94-034-0651-0
  StatusPublished - 2018

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Feedback tijdens de co-assistentenschappen, de invloed van cultuur'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit