Feelings with no name: in search of a neural basis for alexithymia

  Onderzoeksoutput

  3807 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Emoties vormen een integraal en essentieel onderdeel van de menselijke ervaring. In het dagelijks leven krijgen we veelvuldig te maken met situaties die bepaalde gevoelens kunnen oproepen: De waardering op het werk, de liefdevolle woorden van onze partner, een avond met onze beste vrienden. Dergelijke gebeurtenissen toveren een lach op ons gezicht en zorgen misschien wel voor gevoelens van geluk, tevredenheid, en ontspanning. Daarentegen kunnen miskenning, problemen op het werk, of een ruzie met een vriend gevoelens van frustratie, verdriet, of melancholie oproepen. Ons vermogen om te voelen en gevoelens aan anderen kenbaar te maken alsmede ons vermogen om te begrijpen wat anderen voelen, maakt dat wij als sociale wezens kunnen functioneren en zo relaties met andere mensen op kunnen bouwen. Bij ongeveer tien procent van de bevolking ontbreekt dit vermogen. Mensen met alexithymie (a – ‘gebrek aan’, lexis – ‘woord’, thymos – ‘emotie’) ervaren niet of nauwelijks emoties of hebben juist last van een verhoogde emotionele opwinding. Ze zijn niet in staat om verschillende gevoelens van elkaar of van fysieke sensaties te onderscheiden en kunnen deze gevoelens ook niet goed beschrijven aan anderen. Als gevolg daarvan worden alexithymische individuen vaak als koud, afstandelijk en onverschillig gezien, wat leidt tot problemen in de interpersoonlijke communicatie en daardoor ook tot moeilijkheden in het onderhouden van hechte relaties met mensen in hun omgeving. Onderzoek naar alexithymie heeft aangetoond dat mensen met dit persoonlijkheidskenmerk problemen hebben met het verwerken van emoties, wat zich ondere andere uit in moeilijkheden om emoties in gezichtsuitdrukkingen te identificeren, verbale en non-verbale emotionele stimuli aan elkaar te koppelen, en emotionele woorden te onthouden. In de afgelopen tien jaar zijn neuroimaging studies begonnen de neurale basis te onderzoeken die aan dergelijke stoornissen in de emotie verwerking ten grondslag ligt. Deze studies gebruiken functionele magnetic resonance imaging (fMRI), een techniek die zeer geschikt is om hersengebieden, die gekoppeld kunnen worden aan een bepaalde functie of een bepaalde gedraging (bijvoorbeeld emotionele verwerking), te lokaliseren.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Aleman, Andre, Supervisor
  Datum van toekenning12-dec.-2011
  Plaats van publicatieGroningen
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's9789036752794, 9789036752787
  StatusPublished - 2011

  Citeer dit