Feitenvaststelling in beroep: het rapport van de Commissie Ilsink geëvalueerd

T. Barkhuysen, L.J.A. Damen, K.J. de Graaf, A.T. Marseille, W. den Ouden, Y.E. Schuurmans, Albertjan Tollenaar

OnderzoeksoutputAcademic

109 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)160-162
Aantal pagina's3
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 2007

Citeer dit