Felix Vicq d'Azyr (1748-1794) PIONEERS IN NEUROLOGY

J. van Gijn*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1384-1385
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Neurology
Volume256
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - aug-2009

Citeer dit