Feminist Perspectives on Hobbes: Introduction

Alexandra Chadwick (Redacteur), Eva Odzuck (Redacteur)

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
34 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-4
Aantal pagina's4
TijdschriftHobbes Studies
Volume33
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - mrt.-2020

Citeer dit