Feminist Perspectives on Hobbes: Introduction

Alexandra Chadwick*, Eva Odzuck

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

15 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-4
Aantal pagina's4
TijdschriftHobbes Studies
Volume33
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - mrt-2020

Citeer dit