Ferdinando Rossi (1960-2014) OBITUARY

Jean-Marc Fritschy, Martin Sarter, Marian Joels

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)704-704
Aantal pagina's1
TijdschriftEuropean Journal of Neuroscience
Volume39
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - feb-2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit