FFRCT and QFR: Ready to be used in clinical decision making?

Gabija Pundziute - do Prado*, Rozemarijn Vliegenthart, Timothy A. Fairbairn

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

14 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)343-344
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Cardiovascular Computed Tomography
Volume16
Nummer van het tijdschrift4
Vroegere onlinedatum23-feb.-2022
DOI's
StatusPublished - 2022

Citeer dit