Fibrinolytic Shutdown in COVID-19 Is Likely a Misnomer

Ton Lisman*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
65 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)844-845
Aantal pagina's2
TijdschriftShock
Volume55
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - jun.-2021

Citeer dit