Fibroblast growth factor 23 mediates the association between iron deficiency and mortality in worsening heart failure

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
60 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)903-906
Aantal pagina's4
TijdschriftEuropean Journal of Heart Failure
Volume22
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - 3-apr-2020

Citeer dit