Fibromyalgia as a glymphatic overload syndrome

Peter Wostyn*, Debby Van Dam, Kurt Audenaert, Peter Paul De Deyn

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)17-18
Aantal pagina's2
TijdschriftMedical Hypotheses
Volume115
DOI's
StatusPublished - jun.-2018

Citeer dit