Fibulin-5 as a potential therapeutic target in COPD

Corry-Anke Brandsma, Maarten van den Berge, Dirkje Postma, Wim Timens*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1031-1033
Aantal pagina's3
TijdschriftEXPERT OPINION ON THERAPEUTIC TARGETS
Volume20
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusPublished - 2016

Citeer dit