Fideicommis en erf- en inkomstenbelasting: wie betaalt de rekening?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

30 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)704-711
TijdschriftWPNR Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie
Volume2020
Nummer van het tijdschrift7298
StatusPublished - 10-okt-2020

Citeer dit