Field effect controlled magnetism and magnetotransport in low dimensions

Lei Liang

Onderzoeksoutput

4170 Downloads (Pure)

Samenvatting

Ionische gating is een techniek die een eenvoudige methode biedt voor toegang tot tweedimensionale elektrische transportsystemen door het vormen van een elektrische dubbellaag. Het is mogelijk om de geleidbaarheid van halfgeleiders en zelfs metalen effectief af te stemmen. In dit proefschrift is een nieuw type magnetische ionische vloeistof op grote schaal toegepast als het gatingmedium. Variatie in dragerdichtheid in de nabijheid van magnetische momenten uit de anionen drijft de kwantumfaseovergang in platina aan, resulterend in een ferromagnetische grondtoestand als onthuld door de hysterische afwijkende Hall-effecten. Het is gerelateerd aan zowel de sterke spin-baaninteractie als de Stoner-instabiliteit van platina. De veldeffect-geïnduceerde ferromagnetische toestand is beperkt tot de platina|paramagnetische isolerende ionische vloeistof interface met een sterke loodrechte anisotropie, die het Ising-type van tweedimensionaal ferromagnetisme nabootst. Het toepassen van een magnetisch veld in het vlak genereert beide modulaties in longitudinale en transversale weerstanden die met succes zijn geïnterpreteerd door de spin Hall magnetoweerstand theorie. In de aanwezigheid van een sterke ferromagnetische toestand op het oppervlak van platina, ontstaat een naast elkaar voorkomend Kondo-effect dat ruimtelijk gescheiden is van het bovenste oppervlak. Een ander systeem dat in dit proefschrift is bestudeerd, is overgangsmetaal dichalcogeniden met magnetische intercalanten. Weinig lagen dikke Mn1/4TaS2-films worden verkregen door mechanische afschilfering van bulkkristallen. Dit materiaal toont ferromagnetische makkelijke vlakken en antiferromagnetische interacties tussen de vlakken, waardoor de kleinste reusachtige magnetoresistieve apparaten kunnen worden gefabriceerd met veldbestuurbare magnetiseringsoriëntaties tussen twee naburige lagen. Samenvattend, lage dimensionale magnetische systemen gestabiliseerd door significante anisotropie zijn onderzocht in dit proefschrift.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Ye, Justin, Supervisor
  • Palstra, Thomas, Supervisor
  • Blake, Graeme, Co-supervisor
Datum van toekenning17-nov.-2017
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-034-0290-1
Elektronische ISBN's978-94-034-0289-5
StatusPublished - 2017

Citeer dit