Final screening round of the NELSON lung cancer screening trial: the effect of a 2.5-year screening interval

Uraujh Yousaf-Khan*, Carlijn van der Aalst, Pim A. de Jong, Marjolein Heuvelmans, Ernst Scholten, Jan-Willem Lammers, Peter van Ooijen, Kristiaan Nackaerts, Carla Weenink, Harry Groen, Rozemarijn Vliegenthart, Kevin Ten Haaf, Matthijs Oudkerk, Harry de Koning

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

197 Citaten (Scopus)

Zoekresultaten