De eindigheid van het rechtsgeding: Preclusie en buitenlandse vonnissen naar Engels en Nederlands recht, en een conflictenrechtelijk model

Jacob van de Velden

Onderzoeksoutput

1288 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit proefschrift doet naar de kern genomen drie dingen: (1) deel I verduidelijkt via een analyse van Engels recht (Hoofdstuk 1) en Nederlands recht (Hoofdstuk 2), de implementatie van het beginsel van eindigheid van het rechtsgeding (finality of litigation) in verschillende rechtstelsels; 2) Deel II vereenvoudigt de problematiek van de implementatie van het beginsel tussen rechtstelsels door een onderscheid te maken tussen twee al te vaak verwarde maar fundamenteel verschillende kwesties: de erkenning van buitenlandse vonnissen aan de ene kant, en aan de andere kant, het bepalen van de rechtsgevolgen van buitenlandse vonnissen die voor erkenning in aanmerking komen (Hoofdstuk 3), en analyseert hoe deze kwesties worden opgelost naar Engels en Nederlands recht (Hoofdstuk 4); en, tot slot, (3) Deel III analyseert de recente harmonisatie op Europees niveau van het recht dat dient ter implementatie van het beginsel van eindigheid van het rechtsgeding (“preclusierecht”) (Hoofdstuk 5), en stelt een conflictenrechtelijke methode voor om rechtsvragen te beantwoorden die opkomen zodra een buitenlands vonnis lokaal wordt ingeroepen om de eindigheid van het rechtsgeding te effectueren (Hoofdstuk 6).
Vertaalde titel van de bijdrageDe eindigheid van het rechtsgeding: Preclusie en buitenlandse vonnissen naar Engels en Nederlands recht, en een conflictenrechtelijk model
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • ten Wolde, Mathijs, Supervisor
  • Gormley, Laurence, Supervisor
Datum van toekenning3-jul-2014
Plaats van publicatie[S.l.]
Uitgever
StatusPublished - 2014

Citeer dit