Financiële geschillen en procedurele rechtvaardigheid: Hoe ervaren consumenten het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

77 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerNJB 2021/1227
Pagina's (van-tot)1390-1397
Aantal pagina's8
TijdschriftNederlands Juristenblad NJB
Volume96
Nummer van het tijdschrift17
StatusPublished - 2021

Citeer dit