Financiële gevolgen van de recessie voor de eigen inkomsten en uitgaven van gemeenten

OnderzoeksoutputProfessional

175 Downloads (Pure)

Samenvatting

Als gevolg van de economische recessie hebben gemeenten te maken met tegenvallende inkomsten en oplopende uitgaven. Ook nemen veel gemeenten maatregelen om de gevolgen van de recessie te verzachten. Dit rapport doet verslag van een eerste inventarisatie van de omvang van de directe financiële gevolgen van de recessie voor gemeenten. Indirecte effecten via de rijksbegroting – eventuele toekomstige verlagingen van de algemene uitkering of specifieke uitkeringen – vallen buiten dit onderzoek. Het onderzoek heeft betrekking op 2009 en 2010.
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
UitgeverijCOELO
Aantal pagina's28
ISBN van geprinte versie978-90-76276-59-5
StatusPublished - 2010

Publicatie series

NaamCOELO-rapport
Nr.10-2

Keywords

  • inkomen
  • recessie

Citeer dit