Financiële verslaggeving en Accountancy-wetgeving in het Wijzigingsvoorstel financiële markten 2014 en het consultatiedocument voorontwerp Wijzigingswet financiële markten 2015

H. Beckman

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Artikelnummer2013/105
Pagina's (van-tot)524-529
Aantal pagina's6
TijdschriftOndernemingsrecht
Volume2013
Nummer van het tijdschrift14
StatusPublished - 15-okt.-2013

Citeer dit