Financial crises: impact on central bank independence, output and inflation

I Kadek Dian Sutrisna Artha

  Onderzoeksoutput

  389 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  De recente financiële crisis heeft zich verspreid naar de rest van de wereld, maar de uitwerking daarvan verschilt van land tot land. Dat is het gevolg van verschillen in vatbaarheid voor financiële crises, de heterogeniteit van macro-economische structuren en uiteenlopende beleidsmaatregelen. Kadek Artha stelt dat de impact van de huidige financiële crisis op productie en werkgelegenheid is gerelateerd aan de flexibiliteit van de arbeidsmarkt. Landen met lagere arbeidskosten hebben minder te kampen met productieverlies en toename van werkloosheid. Wat de onafhankelijkheid van centrale banken betreft vergroten financiële crises de kans dat de voorzitter van een nationale bank wordt vervangen, bij voorbeeld in het geval van Mexico (2009) en Argentinië (2010). Tot slot blijken begrotingstekorten en schuldencrises een significant effect te hebben op de inflatie op de lange termijn.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • de Haan, Jakob, Supervisor
  Datum van toekenning10-sep-2012
  Plaats van publicatieGroningen
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's9789036756471
  Elektronische ISBN's9789036756488
  StatusPublished - 2012

  Citeer dit