Financial fragility, sovereign default risk and the limits to commercial bank bail-outs

Christiaan van der Kwaak, Sweder van Wijnbergen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)218–240
TijdschriftJournal of Economic Dynamcis and Control
Volume43
DOI's
StatusPublished - jun-2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit