Financial versus non-financial information: The impact of information organization and presentation in a Balanced Scorecard

Eddy Cardinaels, Paula Van Veen-Dirks

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

108 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)565-578
Aantal pagina's14
TijdschriftAccounting organizations and society
Volume35
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - 1-aug-2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit