Financieel management bij lagere overheden: een spiegel voor vernieuwingen bij het Rijk?

G.J. van Helden, N.P. Mol

  Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)29 - 37
  Aantal pagina's9
  TijdschriftBeleidsanalyse
  Volume1/2
  StatusPublished - 1999

  Citeer dit