Zoek de nuance: afgeleide schade of directe schade?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageFind the nuance: derived damage or direct damage?
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer2019/54
Pagina's (van-tot)276-279
Aantal pagina's4
TijdschriftOndernemingsrecht
Volume2019
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 2019

Citeer dit