Finding a special purpose: (on European special purpose company)

J.p. Franx, P. Zijp

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)33-35
TijdschriftThe European Lawyer
Volume2008
Nummer van het tijdschriftNovember
StatusPublished - 2008
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit