Finding the Missing Millions: Can a New Questionnaire Help to Detect Undiagnosed Chronic Obstructive Pulmonary Disease?

Thys van der Molen*, Janwillem W.H. Kocks, Ioanna G. Tsiligianni

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)708-710
Aantal pagina's3
TijdschriftAmerican Journal of Respiratory and Critical Care Medicine
Volume195
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - 15-mrt-2017

Citeer dit