Fine-Grained Human Evaluation of Neural Versus Phrase-Based Machine Translation

Filip Klubička, Antonio Toral Ruiz, M. Víctor Sánchez-Cartagena

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  271 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)121-132
  Aantal pagina's12
  TijdschriftThe Prague Bulletin of Mathematical Linguistics
  Volume108
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 2017

  Citeer dit