FINE MAPPING OF KERATOSIS SPINULOSA DECALVANS (KFSD) IN XP22

JT DENDUNNEN, MJR VANDERWIELEN, E VOORHOEVE, E BAKKER, GJB VANOMMEN, JC Oosterwijk

Onderzoeksoutput: Meeting AbstractAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)336-336
Aantal pagina's1
TijdschriftCytogenetics and cell genetics
Volume67
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 1994

Citeer dit