Finite cascades of pitchfork bifurcations and multistability in generalized Lorenz-96 models

A.F.G. Pelzer*, A.E. Sterk*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

77 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer78
Aantal pagina's19
TijdschriftMathematical and Computational Applications
Volume25
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 9-dec.-2020

Citeer dit