Finmetrics: Analysis of financial data in S-PLUS

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

46 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)283-290
Aantal pagina's8
TijdschriftJournal of Applied Econometrics
Volume19
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2004

Citeer dit