Firm migration and location factors: gravity models on employment flows between municipalities in the Netherlands

27801 van Oort, R. Ponds, J. van Vliet, P.H. Pellenbarg

OnderzoeksoutputPopular

Originele taal-2Dutch
Mijlpalentype toekennenConference contribution
StatusPublished - 27-aug-2008

Citeer dit