Firm relocation and regional employment development in the Netherlands (1999-2006)

J.W.J. Weltevreden, 27801 van Oort, J. van Vliet, P.H. Pellenbarg, H. van Amsterdam, M.R.M.J. Traa

OnderzoeksoutputPopular

Originele taal-2Dutch
Mijlpalentype toekennenConference contribution
StatusPublished - 29-aug.-2007

Citeer dit