Firm responses to disruptive innovations: Evidence from the music industry

Amber Geurts

Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

1690 Downloads (Pure)

Samenvatting

In een tijd van snelle technologische veranderingen worden bedrijven steeds vaker geconfronteerd met (digitale) innovaties -vaak geïntroduceerd door nieuwkomers- die de normale bedrijfsvoering uitdagen of zelfs verstoren.
Om de levensvatbaarheid op de lange termijn te waarborgen is het belangrijk om te begrijpen hoe gevestigde bedrijven kunnen reageren op de uitdagingen van zulke disruptieve, technologische veranderingen.
De verschillende theoretische en empirische verkenningen in dit proefschrift bieden nieuwe inzichten in bedrijven en hun reacties op disruptie.
De bevindingen van dit proefschrift benadrukken dat alhoewel disruptie grote gevolgen heeft voor bedrijven en industrieën, bedrijven wel degelijk in staat zijn om te reageren op disruptie doordat zij de kansen die door disruptie ontstaan actief kunnen (h)erkennen en nastreven.
De bevindingen verklaren hoe en waarom soortgelijke bedrijven verschillende bedrijfsreacties op disruptie ontwikkelen, terwijl verschillende bedrijven soortgelijke bedrijfsreacties op disruptie hebben.
De resultaten van dit proefschrift bieden interessante mogelijkheden voor toekomstig onderzoek naar de verschillen en de dynamiek in bedrijfsreacties op disruptieve innovaties.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Dolfsma, Willem, Supervisor
  • Broekhuizen, Thijs, Co-supervisor
Datum van toekenning23-okt.-2017
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-034-0168-3
Elektronische ISBN's978-94-034-0167-6
StatusPublished - 2017

Citeer dit