Firms: Changes in trip patterns, product prices, locations and in the human resource policy due to road pricing

Taede Tillema*, Bert van Wee, Jan Rouwendal, Jos van Ommeren

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
TitelPricing in Road Transport
SubtitelA Multi-Disciplinary Perspective
RedacteurenE.T. Verhoef, M. Bliemer, L. Steg, B. van Wee
UitgeverijEdward Elgar Publishing
Pagina's106-127
Aantal pagina's22
ISBN van elektronische versie9781848440258
ISBN van geprinte versie9781845428600
StatusPublished - 1-dec.-2008
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit