First patho-anatomical investigation of the brain of a SCA19 patient

K. Seidel*, B. Kusters, W. F. A. den Dunnen, M. Bouzrou, G. Hageman, H. -W. Korf, H. J. Schelhaas, D. Verbeek, U. Rueb

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)640-644
Aantal pagina's5
TijdschriftNeuropathology and Applied Neurobiology
Volume40
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - aug-2014

Citeer dit