First thoughts: An unpublished letter from Gilbert Ryle to H. J. Paton

Charlotte Vrijen*, Brian McGuinness

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)747-756
Aantal pagina's10
TijdschriftBritish Journal for the History of Philosophy
Volume14
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 1-nov.-2006

Citeer dit