Fitte patiënt herstelt sneller van operatie: Gebruik de wachttijd om risicofactoren aan te pakken

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Aantal pagina's3
TijdschriftMedisch Contact
Volume45
StatusPublished - 6-nov-2019

Citeer dit