Vijf jaar Fusiegedragsregels 2015

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageFive years 2015 Merger Code
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer2021/17
Pagina's (van-tot)103-113
Aantal pagina's11
TijdschriftOndernemingsrecht
Volume2021
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - feb-2021

Citeer dit