Flexible clock systems: Adjusting the temporal programme

Daan R. van der Veen*, Sjaak J. Riede, Paul D. Heideman, Michaela Hau, Vincent van der Vinne, Roelof A. Hut

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutputpeer review

41 Citaten (Scopus)
49 Downloads (Pure)

Zoekresultaten