Flexwoningen en modulaire woningen in het goederenrecht

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

121 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer56
Pagina's (van-tot)409-418
Aantal pagina's10
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Volume16
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - mei-2023

Citeer dit