Flora en faunawet: Juridische bescherming van inheemse en uitheemse dier- en plantensoorten in Nederland

C. J. Bastmeijer, A. van Kreveld

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Plaats van productieTilburg
UitgeverijWolf Legal Publishers
StatusPublished - 2008
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit