Floral displays suffer from sulphur deprivation

Ties Ausma, Vidisha Bansal, Marjan Kraaij, Anne C.M. Verloop, Anna Gasperl, Maria Müller, Stanislav Kopriva, L.J. de Kok, Casper J. van der Kooi*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
70 Downloads (Pure)
Filter
Afgelopen

Zoekresultaten