FLORY APPROACH TO THE ENHANCEMENT FACTOR IN POLYMER STATISTICS

L PIETRONERO*, L PELITI

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  10 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1479-1481
  Aantal pagina's3
  TijdschriftPhysical Review Letters
  Volume55
  Nummer van het tijdschrift14
  StatusPublished - 1985

  Citeer dit