Fluid flow induced by a rotating disk of finite radius

A.I. van de Vooren , E.F.F. Botta

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  6 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)55-71
  Aantal pagina's17
  TijdschriftJournal of Engineering Mathematics
  Volume24
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - feb-1990

  Citeer dit