Fluorescence molecular imaging using cetuximab-800CW in cutaneous squamous cell carcinoma surgery: a proof-of-concept study

Jasper Vonk, Jaron G de Wit, Floris J Voskuil, Marjolein Koldijk, Emőke Rácz, Wouter T R Hooghiemstra, Jan J Doff, Gilles F H Diercks, Gooitzen M van Dam, Max J H Witjes, Sebastiaan A H J de Visscher*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
30 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)810-812
Aantal pagina's3
TijdschriftThe British journal of dermatology
Volume187
Nummer van het tijdschrift5
Vroegere onlinedatum28-jun.-2022
DOI's
StatusPublished - nov.-2022

Citeer dit