FLUORESCENCE OF BLOWFLY METARHODOPSIN

DG STAVENGA*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
293 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)309-317
Aantal pagina's9
TijdschriftBiophysics of Structure and Mechanism
Volume9
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 1983

Citeer dit